Zakład Budowy Maszyn
OSSA

ul. Objazdowa 72, 43-100 Tychy

tel./fax: (32) 217 52 21
tel./fax: (32) 217 52 22
tel. kom.: 603 240 024
tel. kom.: 601 703 403
e-mail: ossa@ossa.pl

Aktualności

19.01.2017

---------------------

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN OSSA zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej „Opracowania dokumentacji technicznej wysokociśnieniowego agregatu hydraulicznego wraz z układem sterowania oraz przeprowadzenie badań funkcjonalnych kompletnego urządzenia.” w  ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

Więcej informacji poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik Nr 1
 3. Załącznik Nr 2
 4. Załącznik Nr 3
 5. Załącznik Nr 4

-----------------------

30.01.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zapytania ofertowego                                                                       na wykonanie usługi dotyczącej „Opracowania dokumentacji technicznej                                                                         wysokociśnieniowego agregatu hydraulicznego wraz z układem sterowania                                                                           oraz przeprowadzenie badań funkcjonalnych kompletnego urządzenia.” w                                                                                 ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie z Programu                                                                                              Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3                                                                                          „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na                                                                       innowacje dla MŚP” Wnioskodawca wybrał ofertę Instytutu Techniki                                                                            Górniczej KOMAG.

 


Wybrane produkty dostępne w naszej ofercie

Przekładnie planetarne


Napinacze hydrauliczne

 • Zakład Budowy Maszyn OSSA - ul. Objazdowa 72; 43-100 Tychy
 • tel./fax: (032) 217 52 21/2
 • tel. kom.: 603 240 024
 • tel. kom.: 601 703 403
 • usługi zakręcania i odkręcania śrub
 • produkcja
 • doradztwo techniczne
 • sprzedaż
 • serwis 24h
 • kalibracja i certyfikacja urządzeń
 • wynajem urządzeń

Copyright © ZBM OSSA. 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: rawanet