Zakład Budowy Maszyn
OSSA

ul. Objazdowa 72, 43-100 Tychy

tel./fax: (32) 217 52 21
tel./fax: (32) 217 52 22
tel. kom.: 603 240 024
tel. kom.: 601 703 403
e-mail: ossa@ossa.pl

SETT - Inteligentna Zakrętarka Elektromechaniczna

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja inteligentnej zakrętarki elektromechanicznej, umożliwiającej dokręcanie śrub w połączeniach sprężanych w zakresie momentów 2000-15 000Nm zgodnie z normą PN-EN 1090-2 - „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”. Inteligentna zakrętarka elektromechaniczna będąca celem projektu będzie posiadać szereg innowacyjnych funkcjonalności oddzielających ją od rozwiązań obecnie dostępnych na rynku. W szczególności znaczną rolę odgrywa tu wprowadzenie bezpośredniego czujnika momentu za przekładnią. Obecnie dostępne rozwiązania zamiast pomiaru momentu stosują pomiar prądu i przerwanie zasilania w momencie przekroczenia zadanej wartości prądu. Bezpośredni pomiar momentu wprowadzi nową jakość do produktu umożliwiając faktyczne kontrolowanie momentu zakręcania.

Szczegóły naszego projektu znajdują się na stronie: www.zakretarka.pl

 

Wyniki projektu

W sierpniu 2017 została zakończona realizacja projektu SETT - Inteligentna zakrętarka elektromechaniczna - Smart Electric Torque Tool.

W czasie prac projektu zostały przeprowadzone badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, które doprowadziły do powstania pilotażowej zakrętarki SETT.

 

W stosowanych powszenienie konstrukcjach zakrętarek elektromechanicznych do określenia momentu dokręcenia śruby stosuje się pomiar prądu silnika. Metoda ta jest prosta, ale równocześnie obarczona dużymi błędami. W tego typu urządzeniu nie można określić wpływu błędów spowodowanych zastosowaniem przekładni jej zużyciem, a nawet podgrzaniem. W raz zużyciem poszczególnych elementów urządzenia te błędy mogą się powiększać. Z czasem może to doprowadzić do przekraczania błędów dopuszczonych normami.

Zakrętarka zaprojektowana w czasie realizacji projektu jest wyposażona w trzy bardzo istotne innowacje. Są to:

●     zastosowanie bezpośredniego pomiaru momentu,

●     zastosowanie zaawansowanego sterownika cyfrowego,

●     zastosowanie automatycznej detekcji biegu przekładni roboczej.

Stosując te trzy elementy poprawiliśmy:

●     dokładność i powtarzalność sprężania połączeń śrubowych,

●     bezpieczeństwo pracy,

●     komfort pracy,

●     żywotność urządzenia

 

Zaprojektowana w czasie realizacji projektu SETT zakrętarka jest wyposażona w nowoczesny cyfrowy sterownik. Dzięki temu znacząco można poprawić komfort użytkowania. Wprowadzanie momentu zadanego następuje poprzez podanie wartości bezpośrednio w Nm. Zadajnik nastawy oraz tabela przeliczeń zostały wyeliminowane. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu opracowanego w czasie projektu detektora położenia dźwigni zmiany biegów, do sterownika jest automatycznie przekazywana informacja o wybranym biegu. Operator nie musi pamiętać o sprawdzeniu biegu i nastaw. W ten sposób możliwość zakręcenia ze zbyt małym lub zbyt dużym momentem spowodowana błędną nastawą została zminimalizowana.

Dzięki zastosowaniu cyfrowego sterownika zapewnione zostały również inne udogodnienia takie jak procedura SoftStar, procedura “luzowania” stopy oporowej, czy kontrola temperatury urządzenia.

Najważniejszą cechą powstałej zakrętarki jest jednak ciągła kontrola momentu sprężania połączenia śrubowego przez cały czas trwania procedury zakręcania. Pomiar momentu,w odróżnieniu od powszechnie stosowanych rozwiązań, jest przeprowadzany bezpośrednio na połączeniu śrubowy. Dzięki temu można uniknąć wszelkich błędów estymacji spowodowanych pomiarem prądu silnika oraz wpływem przekładni i jej stanu na dokładność momentu zakręcania. Zastosowanie bezpośredniego momentu zapewnia również kontrolę jakości zakręcania.

 

Główne cechy powstałej zakrętarki to:

●     bezpośredni pomiar momentu przy pomocy czujnika mocowanego bezpośrednio na sprężanym połączeniu śrubowym,

●     zaawansowany cyfrowy sterownik,

●     wyświetlanie momentu bieżącego oraz momentu zakręcenia na czytelnym wyświetlaczu OLED.

●     automatyczna detekcja położenia dźwigni zmiany biegu.

 

Rozwiązania zaprojektowane specjalnie dla zakrętarki SETT są przedmiotem dwóch wniosków patentowych złożonych do European Patent Office (EPO)

 1. Zgłoszenie patentowe do European Patent Office (EPO) nr EP17188780.5 dotyczące wynalazku:  Układ sterowania zakrętarki, TORQUE TOOL CONTROL ARRANGMENT.
 2. Zgłoszenie patentowe do European Patent Office (EPO) nr EP17188716.9 dotyczące wynalazku: Detektor położenia dźwigni zmiany biegów zakrętarki, TORQUE TOOL LEVER POSITION DETECTION ARRANGMENT.

W obecnej chwili ZBM OSSA prowadzi prace mające na uruchomienie produkcji zakrętarki SETT.


Wybrane produkty dostępne w naszej ofercie

Przekładnie planetarne


Napinacze hydrauliczne

 • Zakład Budowy Maszyn OSSA - ul. Objazdowa 72; 43-100 Tychy
 • tel./fax: (032) 217 52 21/2
 • tel. kom.: 603 240 024
 • tel. kom.: 601 703 403
 • usługi zakręcania i odkręcania śrub
 • produkcja
 • doradztwo techniczne
 • sprzedaż
 • serwis 24h
 • kalibracja i certyfikacja urządzeń
 • wynajem urządzeń

Copyright © ZBM OSSA. 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: rawanet